Sztuczne nawozy azotowe

We wcześniejszych postach możesz przeczytać, że dodatek ciał azotowych dla roślin ogrodowych szybko wzrastających jest niezwykle ważne. Jako nawóz działające wyłącznie swymi związkami azotowymi, przytoczymy tutaj sole kwasu azotowego czyli saletrzany oraz sole amoniakalne.

Z saletrzaków jedyny tylko saletrzan sody (azotan sody), inaczej nazywany saletrą chilijską, w tak wielkich w naturze znajdujemy  pokładach, że użycie go za nawóz jest możliwe.

Sól ta z tego samego kraju co i guano pochodzi, potężny jej pokład bowiem znajduje się w Peru oraz na granicy Chili w pustyni z roślin i wody ogołoconej.

Obecność saletry w tym miejscu wytłumaczyć sobie możemy tylko niesłychaną suszą, jaka w tym kraju panuje, gdzie zaledwie raz do roku deszcze padają. W miejscowości tej znajdujemy około 100 fabryk zajętych oczyszczaniem wykopywanej saletry przez przekrystalizowanie, która po oczyszczeniu 14 do 16% azotu w sobie zawiera.

Saletrzan (azotan) potasu, czyli zwykła saletra, z powodu swej wysokiej ceny za nawóz używany być nie może.

Sole amoniakalne otrzymujemy głównie jako poboczne produkty w różnych gałęziach przemysłu. W naturze znajdują się one w tak małej ilości, że są dla nas bez znaczenia.

Głównym źródłem dostarczającym nam soli amoniakalnych są wody przy fabrykach gazu do oświetlenia powstające. Przy podawaniu bowiem węgla kamiennego suchej destylacji otrzymujemy gaz do oświetlenia; azot zaś w materiałach ogrzewanych zawarty wydziela się także po większej części jako amoniak i zbiera razem ze skroplonymi częściami destylatu, będącymi wodą wraz z rozpuszczonymi w niej produktami destylacji. Po odparowaniu tej wody z dodatkiem kwasu solnego lub siarczanego, otrzymujemy jako pozostałości zanieczyszczone sole amoniakalne kwasów powyższych.

Prócz tego otrzymujemy jeszcze sole amoniakalne przy zwęglaniu odpadków zwierzęcych np. kości, rogów, skóry, krwi itp., które w celu otrzymania węgla zwierzęcego lub też przy fabrykacji cyjanów dokonują.

Sztuczne nawozy azotowe we wszystkich gruntach nadzwyczaj skutecznie na roślinność działają, a szczególniej kiedy o rozwój liści nam chodzi.

Działanie to jednakże wtedy tylko jest widoczne, kiedy w gruncie i pozostałych pokarmów mineralnych pod dostatkiem się znajdują.