Jak wykonać należy ciecie ponad oczkiem?

Jak wykonać należy ciecie ponad oczkiem? Cięcie po nad oczkiem powinno się wykonać z ukośna w ten sposób, aby poczynając ścinać z przeciwnej strony oczka — przyłożenie noża było zaraz poniżej oczka na przeciwnej stronie, zakończenie zaś cięcia przechodziło prawie równo z osadą oczka — nie nadwyrężając takowego.

Jak się wykonuje cięcie pieńkowe? Cięcie pieńkowe należy tak wykonać, aby uciąć tylko pieniek pozostawiony przy okolizowaniu po nad oczkiem, czyli wyrastający po nad gałązkę rozwiniętą z tego oczka. Cięcie winno być gładkie i wedle reguł wykonane, aby rany zadane av krótkim już czasie zalały soki koncentrujące się w końcu.

Jak należy gałęzie obcinać? Gałęzie boczne obcina się ostrym nożem, aby cięcie było gładkie i równe — nie należy zostawiać wielkiej piętki, ani też głęboko wcinać w korę i pień, aby biciu nie uszkodzić. Od dobrego cięcia zależy prędkie zalanie i zarośnięcie miejsca ciętego, co się „cykatryzacią” czyli zabliźnieniem zowie.

Jakie cięcie wykonuje się na czerechach? Czerechy uszlachetnia się już na dziczku wysokim, a że u pestkowych już równocześnie ze wzrostem latorośli rozwijają się gałązki boczne, przeto już w pierwszym roku po noszki chetnieniu otrzymuje się koronę. Gdy drzewo jest w dobrej ziemi piaskowo – glinkowatej należy tylko koronę rozkładać i środkowe gałązki wycinać.

Jak się ma postąpić z ziemią pod szkółkę? Aby ziemia nie zarosła chwastami i aby była miękką do przepuszczania wody, powietrza i ciepła, gracuje się ją 3 do 4 razy w roku czyli wzrusza się jój powierzchnię ścinając zarazem chwasty.