Piramida cz. 1

Chcąc otrzymać piramidę gruszkową, należy drzewo szczepić na pigwie, ta bowiem ma to własność, iż nie pędzi tak silnie, jak zwyczajne podkłady.

W pierwszym roku po wysadzeniu drzewek ze szkółki należy je obciąć 1/3 część, w następnym zaś roku skrócić na 7 oczek tylko, aby z sześciu otrzymać boczne gałęzie, a z 7-go przedłużenie pnia, i tale należy co rok postępować, by w 12-tu latach wyhodować piramidę. Wszelkie cięcie należy na wiosnę wykonywać. Przy pielęgnowaniu piramidy bacznie uważać trzeba na to, aby owe sześć bocznych gałązek wyprowadzić w jednakowej sile; często się bowiem zdarza że wyższe 3 lub 4 oczka rozwiną się silnie, a niższe słabiej, a często bez pomocy wcale nie chcą się rozwinąć. W takim razie można im przyjść w pomoc w ten sposób że ponad owymi oczkami nacina się nieco korę pnia piłką lub nożem aż do bielu drzewka. Odstępy dwóch przeciwległych gałęzi t. j. warstw od siebie powinny wynosić 32 cm., na co przy wyprowadzaniu corocznych warstw pilnie uważać należy.