Karła cz. 2

U pierwszych obcina się dlatego latorośle wierzchołkowe krócej pozostawiając tylko 32 cm. długości, a gdy drzewko osiągnie już wielkość należytą, ścina się nawet całe latorośle. U drzewek zaś na zwykłych podkładach obcina się latorośle tak, iżby w pozostałej swej długości miały 3 lub 4 oczka, a to dlatego, iż obciąwszy je krócej, zatrzymalibyśmy już i tak silnie pędzące soki, a te spowodowałyby prężność na boki gałęzi, w skutek czego oczka po gałęziach osadzone, mające się rozwinąć w kwiat, wystrzeliłyby w gałęzie –  zniszczyłoby się przez to urodzajność drzewka, a sprowadziło wielką gęstość gałązek.

W celu więc wyprowadzenia karła ścina się wierzchołki wystających gałązek środkowych, aby te, posiadając z powodu wertykalnego dążenia soków większą siłę pędzenia ku górze, nie odbiegły we wzroście gałęzi bocznych, przez co by się zniweczyło zamiar utworzenia globusu; przez obcinanie zaś powstrzyma się pęd soków do góry i skieruje się je w gałęzie boczne, aby wytworzyły u tych większe pędy. Jeżeli gałązki w utworzonym globusie, w środku onego, są za gęste, rozpycha się je na boki rozporkami.