Popiół jako nawóz

Fosforany głownie z powodu znacznej ilości kwasu fosforowego przyjaźnie działają na rośliny; popioły zaś roślinne są nawozem, wszystkie rodzaje pożywienia roślinnego w sobie zawierającym. Popioły drzewa opałowego od najdawniejszych już czasów do użyźniania roli były używane. Skład ich jest rozmaity, zależy od rodzaju drzewa i innych okoliczności.

Popioły drzew w ogóle dosyć znaczne ilości potasu i wapnia zawierają i dlatego też polecić je musimy jako nawóz pod te rośliny, które właśnie wiele potasu potrzebują, jak trawy i rośliny bulwiaste.

Popioły, co jest rzeczą jasną, nie zawierają ani materii organicznych, ani azotu, nie mogą więc wywierać przyjaznych wpływów fizycznych na grunt, jak to ma miejsce przy użyciu nawozu stacjonarnego i dlatego też polecić je musimy szczególniej tylko na grunty zawierające w sobie wiele resztek roślinnych, czyli ziemie próchnicowe.

Popioły torfu, węgiel kamienny i brunatny podobnie używane są za nawóz, jednak zawierają w sobie tak mało potasu i kwasu fosforowego, że ich znaczenie jest prawie żadne.