Szkółka drzewek owocowych

Jaka ziemia powinna być w szkółce drzewek owocowych? Taka sama, jaka była w szkółce dziczków, ale lepiej, gdy będzie więcej uprawiona — nic powinna zaś nigdy być podlejsza, gdyż to wpływa niekorzystnie na wzrost drzewek.

Jakie przymioty winna mieć ta szkółka? Tej szkółce podobnie jak szkółce dziczków sprzyja położenie na wzgórzu gdzie jest wolny przewiew powietrza i dochodzi łatwiej światło i ciepło słoneczne; trzeba mieć jednak i niższe grunta dla niektórych gatunków. Ziemia nie powinna mieć iłu i ma być na 2/3 metra (łokieć) regulowaną. Ażeby większe drzewka cienia dla drugich nie dawały, sadzi się je od strony północnej ku południowi zaś co raz mniejsze w liniach mających kierunek od zachodu na wschód. Ułatwia się w ten sposób przechodzenie pomiędzy drzewka i uchrania, aby szczególniej młodych pędów, zachodni wiatr nie łamał.

W jakich odstępach potrzeba drzewka sadzić? Przy zakładaniu szkółki trzeba uważać na gatunki i długość czasu, jakiego drzewka potrzebują, aby uróść w szkółce do przesadzenia. Jabłonki, grusze i czerechy trzeba sadzić do 80 cm. (2—2 stopy) od siebie, migdały i brzoskwinie tylko o 32 cm. (jedną stopę gdyż te pozostają w szkółce przez 2 lata).

Kiedy ma się odbywać sadzenie szkółki? Bardzo dobrze jest na zimę przesadzać, bo dziczki już zaraz po zimie zdatne będą do uszlachetniania. Udaje się to atoli szczególnie dobrze zwłaszcza przed lekką zimą. Śliwy najlepiej na wiosnę przesadzać, również i inne drzewka, gdy się mroźnej zimy spodziewamy. Straci się jednak w drugim wypadku na czasie, gdyż rośliny zwykle jeszcze przed zasadzeniem rozpoczynają wegetacją, a w skutek przesadzenia boleją i jakiś czas nie rosną.