Jak powinno się postępować przy gatunkach mających z natury pęd słaby?

Jak powinno się postępować przy gatunkach mających z natury pęd słaby? W tym wypadku – stosownie do metody Dittricha — pozostawia się gałązki boczne. To wpływa na rozrośniecie się korzeni, które dostarczają silniej soków niezasilających drzewko i spowoduje się przez to, iż i pędy będą o wiele większe. Gdyby się zdawało, ze drzewko ma jeszcze słaby porost, to nie obcina się w drugim, a nawet w trzecim roku gałązek bocznych.

Co jeszcze zaleca metoda Dittricha? Metoda ta karze skrócać pędy o 1/3 cześć a to dla tego, aby przyspieszyć ich porost. W skutek bowiem obcięcia, latorośl rozwinie swe oczka, które w przeciwnym razie byłyby śpiące az do następnej wiosny. Pędy boczne pozostawia się, aby wywołać rozwinięcie się korzeni przez obcięcie pędu głównego rozwinie się najwyższe oczko tak, iż wypuści pęd 2 do 3 razy większy, niżby był w tym czasie urósł bez obcięcia. Gdy takie cięcie pędu powtórzy się w jednym roku przy sprzyjających okolicznościach i 4. razy, można otrzymać już po roku znaczną latorośli dla wyprowadzenia pnia.

Jaką jeszcze zaletę ma ta metoda Dittricłui? Oprócz powyższych jeszcze ta jest korzyść, iż przez obcinanie spowodujemy nierównie, silniejszą cyrkulację soków, co przyspieszy nie tylko wzrost dziczka wzdłuż, lecz także i w grubość i w krótkim czasie można otrzymać pień piękny.

Jak sio obcina, by osiągnąć gałąź podłużną? Metoda Dittriclia mówi o obcinaniu gałęzi głównej czyli pieńka, — obcinanie to wszelako nie może być jakiekolwiek, gdyż nie otrzymali byśmy gałęzi pionowej, lecz mniej więcej horyzontalną, — co nie odpowiadałoby zadaniu otrzymania pięknego pnia. tym razie trzeba tak obcinać, aby oczko ostatnie było od strony północnej; bo gałęzie i w ogóle ro- | śliny mają skłonność zwracać się ku słońcu, a , wiec ta gałązka z wspomnianego oczka, chociaż powinna by róść ku północy, to przecież ciągniona do słońca, przyjdzie w położenie pionowe i  zastąpi miejsce pnia.