Winorośl

Winorośl rozmnaża się przez ablegrowanie czyli odkłady, przez sztobry i z nasienia; ostatniego jednak sposobu, wymagającego wiele czasu i mozołu, używa się tylko dla otrzymania nowych gatunków.

Aby w naszym klimacie wino dojrzało, potrzebuje być posadzone przy murze albo przynajmniej w wystawie południowej. Winorośl przy murze można rozprowadzić w różne kształty, z których system Tommeri’ego jest najlepszy, lecz u nas wymaga na zimę okrycia z desek i dla tego jest nie każdemu przystępny. Za to można u nas użyć prostego sposobu: przywiązuje się latorośle obok siebie do trylarza na murze, na wolnym zaś miejscu do pali, można także przywiązywać do drutu poziomo wyciągniętego, czyli kordonu, skąd sposób ten nazywają kordonem.

Systemy sztuczne wymagają odmiennego i stosownego prowadzenia, zasadzają się zaś na tym, aby latorośle owocowo jak najwięcej do ziemi były zbliżone i aby się nie oddalały ku górze, gdyżby to wiele sprawiało trudności w pracy około winnicy. Przy obcinaniu w jesieni usuwa się o ile możności gałązki stare, zastępując je latoroślami i to tak, aby w przyszłym roku było tyle gałązek owocowych, ile ich było w roku poprzednim.