Gruszki

Gruszki, dzielą się także na 15 familii. Naturalne pokrewieństwo opiera się tutaj na składzie części mięsnych i na kształcie, a czasem także kolor łupki służy do rozpoznawania grupy. Te familie są po największej części znane, a podział na grupy nie jest trudny do zestawienia.

Maślaczki, do tych należą wszystkie gruszki z zupełnie topniejącymi częściami mięsnymi, mają kształt zupełnie gruszkowy, regularną budowę bez pagórków i wzniosłości na sklepieniu, na kolor łupki się nie zważa, gruszki te są zawsze dłuższe, niż szersze albo równo długie i szerokie, lecz ku szypułce nie spłaszczone, ale nieco kończyste.

Półmaślaczki są co do kształtu zewnętrznego i wejrzenia do poprzednich podobne, ale ich części mięsne są na pół rozpływające się.

Bergamoty mają części mięsne i wewnętrzną jakość zupełnie do maślaczek podobne, płaskiego lub okrągłego kształtu, ku szypułce spłaszczone.

Półbergamoty są to gruszki równe, płasko – okrągłe albo kuliste, ku szypułce i kielichowi spłaszczone, części mięsne rozpływają się na pół.

Zielone długie gruszki z rozpływającymi się lub na pół rozpływającymi się częściami mięsnymi, długiego lub podłużnego kształtu, przecięcie podłużne o 1/4 cześć od średnicy poprzecznej większe. Łupkę mają zieloną albo bardzo mało pordzawioną, która się nawet w przesyłkach tylko na zielono-żółtą zmieni.

Blaszkowe gruszki z rozpływającymi lub na pół rozpływajacymi się częściami mięsnymi, długie lub podłużne; łupkę mają zielono-żółtą lub żółtą która całkiem lub po większej części cynamonowo kolorową lub czerwono siwą rdzą jest pokryta.

Gruszki aptekarskie, bonkretówki lub baby, z rozpływającymi sie lub na w pół rozpływającymi częściami mięsnymi, nieregularnego, guzowatego lub pagórkowatego kształtu, średnica podłużna jest równa a czasem nierówna średnicy poprzecznej.

Ruslety z rozpływającymi się lub na w pół rozpływającymi częściami mięsnymi, mają tak zwaną postać perłową tj. sklepienie leży więcej na kielichu i od niego zeszczupla się owoc w ładnym zagięciu ku szypułce, lupka od strony słońca jest czerwona.

Gruszki muszkatołowe są małe lub średnie owoce letnie lub jesienne, różnego, przecież najczęściej podłużnego kształtu; smak mają mocno piżmowy.

Gruszki łojowe, do których należą wszystkie średnie i duże do stołowych rachujące sio owoce z rozpływającymi się lub na pól rozpływającymi częściami mięsnymi, nic zaliczone do poprzedzających klas; kształt mają długi lub podłużny.

Gruszki aromatyczne są podobne do poprzednich, tylko małe i okrągłe.

Gruszki podłużne kucharskie, części mięsne mają rzepkowate i chrapowate, nie są cierpkie, tylko łojowate lub słodkie, a średnica długości przewyższa szerokość.

Okrągławe gruszki kucharskie, równej jakości, jak poprzednie; średnice są równe, albo średnica długości mniejsza jest od poprzecznej.

Gruszki podłużne winne, części mięsne mają rzepkowate, chrupkowate, a nawet na pół rozpływające się, smak cierpki ściągający, a kształt podłużny,

Gruszki okrągławe winne co do jakości podobne poprzednim, tylko okrągławe, czym się też od poprzednich różnią.