Kiedy należy przedsięwziąć sadzenie na wiosnę?

Kiedy należy przedsięwziąć sadzenie na wiosnę? Należy przedsiębrać jak najwcześniej t j. przed ruszeniem soków, a wiec z końcem marca i na początku kwietnia, skoro tylko ziemia odtaje.

Kiedy powinno siew jesieni sadzić? W jesieni sadzi się drzewa kolejno, jak z nieb liście opadną t. j. gdy soki na dół zejdą, a drzewo przyjdzie w stan uśpienia zimowego.

Jak się ma w ogóle zaopatrywać drzewka przy sadzeniu? Należy zaopatrzyć drzewka w potrzeby żywotne na bardzo długi czas i dlatego nałożyć około korzeni ziemi dobrej, kompostu, kości lub różnego śmiecia, dobrze jest także większe korzenie okryć grubą ścierką wełnianą, która dostarczy po przegniciu wiele pożywienia dla drzewa.

Jak głęboko należy sadzić drzewka przy sadzeniu pagórkowatym i krążkowym? Sadząc drzewka na podsypach i w krążki należy je sadzić po szyję t. j. po tę część która jest między pniem, a rozgałęzieniem się korzeni.

Czy należy drzewka podlewać po posadzeniu? Gdy się drzewko posadzi i gliną po szyjkę obsypie, należy w około korzenia tyle wody nalać, aż będzie ziemia lepką i szlamowatą; czyni się to dlatego, aby ziemia przyległa do korzeni i zapełniła wszelkie możliwe próżnie. Po takim polaniu wodą, dosypuje się znów ziemi miałkiej, ale niekoniecznie potrzeba dobrej, i w ten sposób uniknie się popękania ziemi i uczyni ją wilgotną.