Czym i kiedy należy ziemię spulchniać?

Czym i kiedy należy ziemię spulchniać? Do spulchnienia czyli gracowania najodpowiedniejsze są motyki z ostrzem szerokim; robotę należy przedsięwziąć w czasie pogody, aby chwasty po przewróceniu zwiędły, gdy w przeciwnym razie jeszcze lepiej rosną.

Czy powinno się nawozić ziemię w szkółce? Nawożenia ziemi w szkółce należy unikać, ponieważ nawóz przeszkadza gracowaniu — jeżeli jednak ziemia jest wyczerpniętą, można ja poprawić, ale nawóz należy głęboko zakopać.

Jaki ma być nawóz dla szkółki? Jeżeli szkółce nawozu potrzeba, należy dawać przegniły, gdyż na suchym i nie przegniłym nawozie wyrastają grzyby, które, że tak nazwać można, są trucizną dla roślin. Za podlejszy nawóz mogą służyć: śmiecie, gałgany i chwasty zebrane.

Jak chronić młode drzewka przed wiatrem? Aby młode drzewka wiatr nie uszkodził, wbija się przy nich paliki i przywiązuje do tychże łykiem niekręconym młode pędy drzewek uszlachetnionych szczególnie przez łączenie. Do przywiązywania używa się łyka niekręconego dla tego, aby się nie wpijało w miękko i zieliste latorośle i takowych przez to nie osłabiało i łatwo łamliwymi nie czyniło, a nadto by silne obwiązanie nie przeszkadzało swobodnej cyrkulacji soków w zrazie.