Karła cz. 1

Nazara „karła“ lab zwyczajnie „drzewo karłowe“ oznacza się w sadownictwie te drzewa owocowe, których korony tuż po nad ziemią się rozszerzają; należą tu wiec także wymienione powyżej palmety i piramidy, jak niemniej kociołki czyli wazy, o których będzie później mowa. Specjalnie oznaczają tą nazwą drzewa niskopienne, których korona jest kulista czyli globusowa, mniej kształtna, ale też mniej wymagająca zachodu. W karla dadzą się wszystkie drzewa owocowe prowadzić, i według podkładów, na jakich zostały uszlachetnione, przybierają karla większe lub mniejsze rozmiary.

W pierwszym roku po przesadzeniu ze szkółki, skraca się drzewo o 1/3 część, a w roku następny m obcina się pień ponad ziemią na 60cm. W skutek tego oczka mocno wypędzą, a gdyby takowych nawet nie było, drzewko zagospodarowane w korzenie i mające soków pod dostatkiem, wypuści wiele pędów, które po skończonym poroście, ścina się do równo z pniem wysokości.

Co się tyczy dalszego obcinania trzeba mieć na uwadze podkład drzewka, gdyż grusze na pigwach, jabłonie na świętojankach, a wiśnie na antypce uszlachetnione, słabiej pędzą niż na zwykłych podkładach.