Jak się sadzi na pal?

Jak się sadzi na pal? Pal należy ostrożnie zasadzić, aby korzeni nie uszkodzić; od strony przeciwnej tej w którą drzewko jest pochylone, aby takowe było przyciągnięte i przywiązane do palika, a przecież sie o niego nie opierało.

Jacy są nieprzyjaciele drzewka po uszlachetnieniu? Drzewko ma zaraz po uszlachetnieniu swych nieprzyjaciół, a tymi są wilki czyli pędy dzikie z korzeni i pnia wyrastające, które drzewku soki odbierają; drugim nieprzyjacielem są mszyce osiadające na młodych listkach u latorośli.

Jak dalece są niebezpieczne wilki? Wilki są to jak wcześniej powiedziano latorośle wyrastające obok drzewka z korzeni lub pnia; oneto absorbują wiele soków, zwłaszcza że im sprzyjają wszystkie korzenie drzewka, które wkrótce, opuszczone ód korzeni, uschnąć musi jeżeli wilki nie zostaną usunięte;

Jakim sposobem można usunąć mszyce? Mszyce można usunąć lekkim potarciem w palcach listka z mszycami, albo zgarnięciem mszyc za pomocą pędzelka.

Jak należy niszczyć wilki? Gdy na drzewku dzikie gałązki wyrastają, należy takowe zostawić, dopóki nie wyrosną nad 2 cm., gdyż tak długo, ciągnąc soki dla siebie, ciągną je zarazem dla zraza lub oczka szlachetnego – są więc niejako pompą dla soków. Gdy już nad 2 cm. wyrastają, należy je zetrzeć lub zerwać palcami, ponieważ Wtedy zabierają już przemożną cześć soków dla siebie.