Jak się powinno pielęgnować drzewko uszlachetnione?

Jak się powinno pielęgnować drzewko uszlachetnione? Gdy drzewko silnie pędzi i grubieje po uszlachetnieniu, należy mu przyjść w pomoc uwalniając je od obwiązania. Rozcina się w tym celu co parę dni obwiązanie na pędzących drzewkach po stronie dziczka, nie zaś na zrazie.

Dla czego należy popuścić lub zupełnie rozciąć obwiązanie? Należy popuścić lub rozciąć obwiązanie dla tego, iż obwiązanie wpaja się w drzewko, przeszkadza krążeniu soków, w skutek czego drzewko nie może grubieć, a jako cienkie łatwo się łamie.

Co należy robić, jeżeli rozwiązanie za wcześnie się wykonało? Jeżeli rozwiązanie za wcześnie rozcięto, tedy soki dziczka odpychają zraz szlachetny — zwłaszcza przy łączeniach — powstają wskutek tego szpary, w które łatwo wchodzi woda i powietrze i przeszkadzają zrośnięciu. Temu zaradzić można powtórnym obwiązaniem, który nie potrzeba z taką dokładnością wykonać, jak pierwotne, a nawet bez maści obejść się można.

Jak należy prowadzić drzewo, by otrzymać pień prosty? Jeżeli drzewko ma z natury silny pęd, dostateczym jest obcinać gałązki boczne, a drzewko należytą grubość osiągnie i pień będzie prosty.

Jak należy pomagać drzewku, jeż li pień się skrzywi? Niektóre gatunki drzew owocowych wyrastają same przez się w piękne i proste pnie, inne atoli żądają pomocy, gdyż pnie ich się krzywią, dopóki są młode i słabe. Przy takich drzewkach trzeba bić paliki i to nie od tej strony, na którą się chylą, lecz od przeciwnej, a przyciągnąwszy drzewko do palika, należy jo tyle razy przywiązać, ile potrzeba, aby się sprostowało.