Ochrona przed ptakami

Jak się chronić od ptaków wyrządzających szkodę na wiosnę? Gdy nasiona popękają i pokiełkują, wtenczas bardzo im są niebezpieczne wróble i wrony. Przeciw pierwszym rozwiesza się co kilkanaście kroków nitki łub sznurki bawełniane; wrony najlepiej strzelać; najpewniejszy atoli sposób jest nakrywać grzędy gałęziami lub gnojem.

Co jeszcze należy robić przy zasiewie na wiosnę? Na powierzchni ziemi tworzy się zwykle skorupa, którą trzeba zdrobnić narzędziem zębiastym i posypać konopnymi paździerzami lub przegniłym gnojem. W nawozie bowiem znajduje się saletrzak i amoniak, które użyźniają ziemię i młode dziczki znacznie w pokarm zasilają.

Jakim sposobem można na zasiewach znacz ilość wilgoci zatrzymać? Dobrze jest, nakryć je gnojem przygniłym, który wzbrania promieniom słonecznym mocno na ziemie operować. W porach suchych należy je na noc podlewać; od połowy zaś sierpnia, kiedy noce są chłodne, lepiej jest podlewać rano.

Jaki cel ina pikierowanie? Pikierowanie jest to zesadzenie dziczków, skoro te trzy listki wykształciły, przy czym obcina się korzeń maciczny czyli wertykalny, aby sobie dziczek więcej bocznych włóknistych korzonków utworzył i później przy wszelkich przesądzeniach łatwiej przyjąć się zdołał. Szczególnie koniecznym jest to u grusz, których korzeń pionowy, marchwiasty, wprost na dół i głęboko się zapuszcza; przy większych dziczkach należy także wierzchy poobcinać.