Ziemia dobra dla upraw

Jaka ziemię ma szkółka posiadać? Ziemia w szkółkach winna być rozmaita i tak: pod jabłonki i śliwki cięższa i wilgotniejsza, niżej położona, grusze udają się lepiej na lżejszym gruncie, głęboko uprawionym i wyżej wzniesionym; czerechy, wiśnie i morele pośrednio. między jabłoniami i gruszami moga być umieszczone; migdały i brzoskwinie potrzebują suchej ziemi i dlatego pod nie używa się rumowisk z muru.

Jakie położenie winna mieć szkółka? Potrzebuje ona położenia otwartego, aby światło słoneczne dochodziło 1 był przewiew powietrza; winna być zasłoniona od wiatrów drzewami z dala stojącymi, ażeby drzewka nie były narażone na połamanie. Drzewka powinne być sadzone w szeregach, przecinajacych kierunek od zachodu na wschód, aby wiatr zachodni, który jest najbezpieczniejszy, zaraz na pierwszych w szeregu się osłabiając, tym samym dla innych drzewek był mniej natarczywy.

Jak długo pozostają dziczki w szkółce? Dziczki należy przesadzać do szkółki drzewek celem uszlachetnienia wtedy, gdy są do tego zdatne t.j. gdy posiadają potrzebną grubość pieńka i świeżość, która się po brunatno-zielonej korze poznaje. Jeżeli się okaże, iż jedne dziczki są większe, inne mniejsze i że większe przygłuszają mniejsze, gdyż jest im za ciasno—wtedy należy wydobywać i przesadzać do szkółki owocowej do uszlachetnienia tylko większe, a w następnych latach powtarzać przerywanie tak długo, aż zostanie kilkadziesiąt lub pareset. Dla tych szkoda już marnować ziemi, należy je więc przesadzić do innej szkółki, a ziemię przygotowywać pod nowa szkółkę.