Jak się powinno postępować z gałązkami zmrożonymi?

Jak się powinno postępować z gałązkami zmrożonymi? Mniejsze zmrożone gałązki obcina się, większe tylko się skraca; nie należy już w pierwszym roku aż do zdrowej części obcinać, bo mróz w zimie następnej posuwałby się dalej do drzewa, przez co sprowadzić może znacznie więcej szkody. Lepiej zatem zupełne obcięcie zmrożonej części gałązki odłożyć aż do następnej wiosny.

Czyli i jakie choroby pojawiają się w szkółce? Częstokroć pojawia się w szkółce tak zwany brand czyli zapalenie; pochodzi to stąd:

Jeżeli podczas deszczu lub zaraz po deszczu zaświeci słońce, wtedy krople wody, osiadłe na liściach, mając kształt soczewki wypukłej, a z drugiej strony wklęsłej — gromadzą promienie słoneczne w jeden punkt. Nagromadzone w taki sposób ciepło piecze korę i liście, wypala dziurki w dziczku, a często nawet i raka sprowadza.

Drzewa pestkowe nawiedza jeszcze choroba żywicy, którą także gumą zowią; ta jest tak niebezpieczna, iż jeżeli się jej nie usunie wkrótce, przez wykrojenie, może i najsilniejszą nawet gałąź zniszczyć.

Jak się łączy rany ogóle? Rany zadane czy to narzędziem tępym, czy też w jakikolwiek inny sposób — należy ostrym gładkim nożem wyrzynać i miejsce to maścią zasmarować.