Przechowywanie cydru

Dobrze sporządzony cydr może być w dobrych piwnicach 15 do 20 lat przechowywany. Dla dłuższej trwałości należy cydr zaraz po wykiśnięciu od drożdży odłączyć, chronić ile możności od wpływu powietrza i spokojnie na jednym i tym samym miejscu utrzymywać. Po spuszczeniu cydru z drożdży należy go natychmiast w beczułki lub flaszki spuścić.

Napełnianie w beczki.

Cydr utrzymuje się lepiej w dużych beczkach, niż w małych. Aby powtórnemu kiśnięciu zapobiec, które by części cukru w alkohol przemieniło i cydr by skwaśniał, należy beczki wysiarkować, co się w następujący sposób czyni: w beczkę wlewa się parę kwart cydru, zapala się kawałek siarki w beczce i skoro się siarka spali, zaszpuntowuje się beczkę. Po chwili płucze się ją tym płynem, a po wypłukaniu wylewa. Ten sam skutek osiągnie się przez dodanie tłuczonego węgla drzewnego w ilości ½ kiela na 70 litrów.

Po wypróżnieniu beczki należy ją dobrze wymyć, albo w wyżej opisany sposób wysiarkować i zaszpuntować. Jeżeli się tego nie wykona, czuć beczki stęchlizną lub kwasem, co daje się usunąć przez wrzucenie 2 do 3 kawałków kredy w beczkę.

Napełnianie we flaszki.

Napełnianie do flaszek należy zaraz po spuszczeniu uskutecznić, aby nie wprowadzać cydru w ciągły ruch i przelewanie. Najlepsze flaszki do tego użytku są z długimi szyjkami, bo one opierają się ciśnieniu kwasu węglowego, a więc szampanówki.

Korki należy drutem lub szpagatem wzmocnić i flaszki na miejsce przechówku poustawiać, Do każdej flaszki dodaje się dwie łyżki cukru kandyzowanego rozpuszczonego w wodzie.