Po co pale przy młodych drzewkach?

Po co pale przy młodych drzewkach? Przy młodym drzewku musi być pał dla tego, aby jo wiatr nie złamał albo pochylił, przez co by krzywo rosło.

Jak należy pał wbijać? Pał mający 10 do 13 cm. grubości powinien być zatknięty przed sadzeniem, aby przy późniejszym wsadzaniu nie uszkadzać korzeni, winien być silnie wbity, aby go wiatr razem z drzewcem nie pochylił.

Czy jeden pał wystarcza? Jeden pal powinien wystarczyć, lecz jeżeli się złamie, lub gdy go wiatr pochyli, wtedy wbija się drugi pal krótki w pewnym oddaleniu i do tego przywiązuje się drutem pierwszy palik z drzewkiem.

Kiedy należy drzewko do pała przywiązać? Zaraz po posadzeniu drzewka należy je do pala przywiązać, gdyż mogłoby się w miękkiej ziemi zaraz w początku w korzeniach naruszyć, albo też o pal się ocierać.

Jak się ma wykonywać przywiązywanie do pali? Do wiązania służą pręty z wierzby lub łozy, wiązanie zaś uskutecznione na palu i drzewku ma tworzyć kształt ósemki poziomo leżącej tak, aby przekręcenie przypadło między drzewkiem i palem; należy nadto uważać, aby wiązanie uskutecznić jak najsilniej.

Jak należy ubezpieczać pnie przy wiązaniu? Chcąc ubezpieczyć pień, aby wić nie wrastała w korę i nie przeszkadzała krążeniu soków, kładzie się między wić i drzewo albo mech wodny, lub w braku tego mech leśny albo słomę.