31 maj 2018

Sztuczne nawozy potasowe

Materiały, przy pomocy których aż do ostatnich czasów powracano potas gruntom, były bardzo ograniczone, a jedyną materią potasową w tym celu używaną były popioły drzewne. Tani potas nie tylko w popiołach drzew znajdujemy, wchodzi on bowiem w skład wielu pospolitych minerałów, np. krzemianów krystalicznych i szpatów polnych potasowych, skały pierwotne wraz z innymi minerałami wytwarzających. […]
31 maj 2018

Sztuczne nawozy azotowe

We wcześniejszych postach możesz przeczytać, że dodatek ciał azotowych dla roślin ogrodowych szybko wzrastających jest niezwykle ważne. Jako nawóz działające wyłącznie swymi związkami azotowymi, przytoczymy tutaj sole kwasu azotowego czyli saletrzany oraz sole amoniakalne. Z saletrzaków jedyny tylko saletrzan sody (azotan sody), inaczej nazywany saletrą chilijską, w tak wielkich w naturze znajdujemy  pokładach, że użycie […]
31 maj 2018

Popiół jako nawóz

Fosforany głownie z powodu znacznej ilości kwasu fosforowego przyjaźnie działają na rośliny; popioły zaś roślinne są nawozem, wszystkie rodzaje pożywienia roślinnego w sobie zawierającym. Popioły drzewa opałowego od najdawniejszych już czasów do użyźniania roli były używane. Skład ich jest rozmaity, zależy od rodzaju drzewa i innych okoliczności. Popioły drzew w ogóle dosyć znaczne ilości potasu […]
31 maj 2018

Kości i nadfosforany jako nawóz

Kości po wysuszeniu zawierają: – węglan wapnia 6,3-7,1% – fosforan magnezu 1,2-2,1% – fosforan wapnia 58,3-62,7% – fluorku wapnia 1,8-2,2% – materie organiczne 26,5-30,6% Organiczne materie azotowe zawarte w kościach są to tkanki klejowe, które przy dłuższym gotowaniu z wodą wytwarzają klej. Kości bywają albo tylko zmielone i w tej postaci jako nawóz uzyte; albo […]
30 maj 2018

Guano jako nawóz

Po omówieniu nawozów zwierzęcych i ludzkich przejdźmy teraz do guano. Guano są to odchody ptaków morskich w nadzwyczaj wielkich ilościach nagromadzone w niektórych miejscowościach, zwykle nad brzegami morza lub też na wybrzeżach wysp. Najlepszym przedstawicielem tego rodzaju nawozu jest guano peruwiańskie. Jasną jest rzeczą, że przez niesłychanie długi czas odchody te w tym samym miejscu […]
30 maj 2018

Nawóz z ludzkich odchodów

Rozmaitość pokarmów używanych przez człowieka jest przyczyną, że odchody ludzkie wysoką wartość użyźniania grunty posiadają. Trawienie u ludzi nie jest tak urządzone, aby odchody wielką ilość niestrawionych lub też na wpół tylko przetrawionych resztek pożywienia zawierały jak to zawsze u zwierząt domowych widzimy. Odchody ludzkie zawierają w sobie części dla roślin przydatne w postaci materii […]
30 maj 2018

Skuteczne zastosowanie obornika

Ostateczne produkty butwienia i gnicia, to jest powolnego rozkładu ciał organicznych, są prawie takie same jakie otrzymujemy przy paleniu tych ciał. Węgiel w obu tych przypadkach przechodzi w kwas węglowy; wodór wytwarza wodę; azot, amoniak i kwas azotowy; mineralne zaś tylko części zawsze pozostają. Gnicie więc ciał, jako powolne ich spalanie możemy uważać. Przy gniciu […]
30 maj 2018

Nawóz stajenny

Nawozem stajennym czyli mierzwą nazywamy tak płynne, jak i stałe odchody zwierząt domowych, pomieszane ze słomą lub też innymi materiałami za podściółkę używanymi. Odchody stałe zawierają nierozpuszczalne w wodzie, rozłożone lub też niezmienione części pożywienia zwierzęcego, a w płynnych znów, przeważnie w wodzie rozpuszczalne wydzieliny z krwi są zawarte. Odchody płynne i stałe, a także […]
30 maj 2018

Nawozy sztuczne

We wszystkich nawozach organicznych, a więc w odchodach ludzkich i zwierząt, w odpadkach z gospodarstwa domowego, z fabryk itp. odróżnić zawsze możemy dwojakiego rodzaju materie. Jedne z nich są te, które po spaleniu w popiele roślin znajdujemy, a także materie azotowe – i na nich właśnie główne działanie nawozu spoczywa; drugie zaś, są to części […]
30 maj 2018

Nawozy naturalne i sztuczne

Wcześniej już wspomniałem jakie pierwiastki z gruntu i powietrza pobiera organizm roślinny oraz doszliśmy do przekonania, że w skutek ciągłych zborów, grunt w mineralne części coraz uboższy się staje i że dlatego zebrane części powracać roli nieustannie trzeba. Do tych mineralnych części, o zwrocie których pisałem wcześniej, woda, tlen i kwas węglowy wcale nie należą, […]