Kierunek rozwoju

Jaki mają kierunek gałązki po rozwinięciu się oczek? Oczka przy końcu czyli wierzchu latorośli rozwijają się w gałązki mające kierunek do pionowego zbliżony, niższe zaś w gałązki mające położenie więcej poziome.

Czy wszystkie o czka są jednakowo rozwinięte? O ile oczko niżej jest na latorośli, tym jest słabsze. Soki zdążają do góry i przy końcu obficiej się nagromadzają, mocniej uderzają, lepiej oczka wykształcają; z oczek za tym przy wierzcholkach latorośli wyrastają pędy najsilniejsze.

Jakim sposobem można najłatwiej osiągnąć pień? Aby picu jak najłatwiej osiognać, trzeba by część gałęzi pionowej obciąć i to pierwszego zaraz pędu po uszlachetnieniu, w skutek tego rozwinie się oczko ostatnie w gałązkę, która również w krótkim już czasie do znacznej długości urośnie.

Jak się powinno ponawiać cięcie? Gdy ta gałąź jeszcze za wolno rośnie, aby mogła w krótkim czasie tworzyć pień, powtarza się cięcie do 4 razy w roku tj. pęd z końcowego oczka obcina się znów o 1/3 część itd. Potrzeba jednak uważać na przepisy przy obcinaniu gałęzi pionowej aby pomimo obcinania tej gałęzi — otrzymać pień prosty.

W jaki sposób, można otrzymać pnie n aj prostszo? Najprostsze pnie otrzymamy, jeżeli gałąź główną będziemy obcinać o 4 do 5 cm.  ponad oczkiem, z którego wyrastająca gałązka ma zastąpić pień, a młodą latorośl przywiążemy do owego końca pieńkowego, który dopiero wtedy się obetnie gdy latorośl przybierze kierunek wertykalny (pionowy).