Susznik większy cz. 1

Susznik większy może być umieszczonym w piekarni, praczkami lub w ogóle w obszerniejszej kuchni i z łatwością daje się po ukończonym suszeniu na inne miejsce przenieść. Umieszczenie jego, wymurowanie ogniska i osadzenie skrzyni zabiera 1 do 2 dni roboty murarskiej. Skrzynia jest od ogniska całkiem oddzielona.

Przypatrzmy się najpierw skrzyni susznika. Ta jest 40 cm. wysoka, 95 cm. szeroka, a 1 metr 26 cm. długa, zawiera w sobie dwa obok siebie leżące rzędy przegród o 4 szufladach, które otacza skrzynia drewniana bez dna, zrobiona z desek i zamknięta z przedniej strony drzwiami na dwóch zawiasach umocowanymi. Ściana prostopadła czyli pionowa dzieli przegrody na dwie części; jedne leżące nad ogniskiem są gorętsze, drugie umieszczone obok ogniska są o kilka stopni chłodniejsze. W desce, zamykającej skrzynię z góry, są po 4 otwory dla każdej przegrody, którymi para lub wilgotne powietrze odchodzi, a któro można zasuwką podług żynia zwiększać lub zmniejszać.