Co to jest sztober?

Co to jest sztober? Gałązka jednoroczna tak odcięta, iż oczko przypada na przeciwnój stronie cięcia w środku tegoż, zasadzona w ten sposób, iż około 5 oczek jest w ziemi, a 1 lub 2 na wierzchu — po przyjęciu się i puszczeniu korzonków i gałęzi — zowie się sztobrem.

Jakim sposobem hoduje się ablegry? Ablegry przygotowane w sposób opisany wcześniej, trzeba podlewać, gdy im wilgoci brakuje, trzeba latoroślom dać pale i przywiązać je do takowych, a nie potrzeba ich od matki odrywać aż po roku.

Kiedy się powinno sztobry robić? Sztobry naszych krzewów robi się na wiosnę, gdyż jest to czas gdzie nasze rośliny z uśpienia do wegetacji się przebudzają; egzotyczne zaś, jak kamelie, azalie, można i w sierpniu z dobrym skutkiem sztobrować.

Jak sio powinno sztobry sadzić? Co do oddalenia sztobrów, trzeba uważać na gęstość liści i gałęzistość. I tak maliny sadzi się rzadko, agrest można gęsto sadzić — nie niżej nad 32 cm. W pierwszym roku ma być odległość jednego od drugiego 10 do 16 cm. w następnym roku, po przyjęciu się sztobrów, przesadza się je rzadziej aby korzenie mogły wyróść, w trzecim roku po sztobrowaniu sadzi się krzewy zieliste jeszcze do szkółek, gdzie pozostają aż do przeniesienia ich na stałe miejsce.