Palmeta cz. 1

Palmeta

Palmeta

Palmeta Verncra jest ulubionym kształtem prowadzenia grusz w szpalery, szczególniej w ogrodach, gdyż nie wymaga tak wielo zachodu a odznacza się nie tylko pięknością formy, lecz nadto rodzi najsmaczniejsze owoce, których wiatr przed dojrzeniem nie strąca.

Palmetę podobnie jak piramidę należy szczepić na pigwach, postępowanie około niej w pierwszym roku po wysadzeniu jest to samo, co koło drzewka, które ma być w piramidę prowadzone; w drugim roku, gdy wzrost drzewka jest dość silny, otrzymuje się dwie warstwy czyli par gałęzi leżących naprzeciw siebie. Gdyby które oczko, mające tworzyć gałąź boczną, czyli ramię, było śpiące albo słabo pędziło, nacina się drzewo ponad nim piłką albo nożem; jeżeli zaś utworzy się oczkokwiatowo, obcina się go na wiosnę w połowie, a rozwinie się wskutek tego w gałązkę. Co się tyczy innego obcinania jako to: skracania gałęzi i czyszczenia czyli cięcia „ na sucho “, postępuje się tu, jak przy piramidach.