Jak się pomaga starym drzewom?

Jak się pomaga starym drzewom? Często drzewo stare nie rodzi dla tego, że przez długi czas wyssało z ziemi pożywne zasoby i jest pod nim tylko proch z ziemi — takie drzewo należy podkopać i nakłaść pod niego kompostu, aby nowych sił nabrało.

Jak się powinno obejść z drzewkami przed ich posadzeniem? Wielkie korzenie należy skrócić czyli obciąć, pozostawiając tylko % metra (łokieć) długości, tak samo należy obciąć koronę. Dobrze jest także rozrobić z gliną krowieniec na rzadko i maczać w tym korzenie przed sadzeniem. — Obcina się nadto wszystkie niezdrowe lub uszkodzone korzenie, gdyż z tych wywiązuje się łatwo rak; cięcia trzeba maścią zasmarować.

W Jaki sposób obcina się koronę przed sadzeniem? Koronę obcina się stosownie do ilości korzeni zostawiając 3 lub 4 gałązki przycięte, nigdy jednak nie trzeba zostawić więcej niż 5 gałązek.

Jak należy układać korzenie przy sadzeniu? Przy sadzeniu należy tak rozkładać korzenie, by się nie krzyżowały i przysypywać ziemią drobną, sypką, aby wszędzie między korzenie weszła i aby nie powstały próżnie, które szkodliwie wpływają na przyjęcie.

Kiedy można obcinać korony? Koronę można obcinać albo — jak już powiedziano – przy sadzeniu, albo, jeżeli się sadzi drzewka w jesieni, najlepiej cięcie odłożyć do wiosny; gdyż soki nie będą w stanie zalać cięcia przed zimą, a w gałązki niezalane łatwo może wchodzić mróz i zniszczyć je zupełnie.