Wybór drzew co do gatunku

Sadząc drzewa należy zwrócić baczność na wybór odpowiednich gatunków, od czego ilość i dobroć wina zawisła; w ogóle małe owoce są znacznie lepsze od dużych, gdyż część mięsna naokoło lupki jest soczystszą, niżeli środek owocu, a w drobnych owocach jest tych części stosunkowo o wiele więcej. Potrzeba silne i twarde gatunki wybierać; owoce, które późno kwitną są od wiosennych, mrozów zabezpieczone.

Owoce na wino powinie być soczyste i mieć zapach, jabłka mające suchą część mięsną nie są na wino przydatne. W ogólności jednak należy dać pierwszeństwo winu jabłkowemu przed gruszkowym i przy hodowaniu owoców na cydr należy więcej jabłoni, niż grusz wybierać. W latach nieurodzajnych na jabłka można sobie gruszkami dopomóc, mieszając je z jabłkami, które mało słodyczy w sobie zawierają.

Następnie zobaczymy, że lepiej jest, by owoce, z których się cydr robi, były całkiem dojrzałe; chcąc to osiągnąć sadzi się takie, które równocześnie dojrzewają na jednej kwaterze.

Jabłka dzielą się podług pory ich dojrzewania na trzy oddziały:

Jabłka pierwszej dojrzałości, wczesne lub miękkie zwane – dojrzewają we wrześniu i muszą zaraz po zbiorze być mielone i prasowane, one wydają cydr przyjemnego smaku, ale zawierający mało alkoholu, a więc niedający się długo przechować, który musi być dlatego jak najprędzej zużyty.

Jabłka  drugiej dojrzałości dochodzą w październiku, wydają najlepszy cydr, który jest poszukiwany do ściągania do flaszek.

Jabłka trzeciej dojrzałości wydają cydr zawierający w sobie dużo alkoholu, mniej smaczny i przyjemny, jak cydr z jabłek drugiej dojrzałości, ale dający się długo przechować.

Owoce dzielą się także według ich smaku na: słodkie, gorzkie i kwaskowate.

Miękkie lub słodkie jabłka osobno wyprasowane wydają napój dobrego smaku słabego koloru, ale krótkiej trwałości; gorzkie jabłka osobno wyprasowane wydają mniej soku, ale ciemniejszego koloru, z większą ilością alkoholu i dłuższej trwałości; kwaskowate jabłka wydają dużo soku z małą ilością alkoholu i średniej dobroci, który na powietrzu czernieje.

Aby błędy jednego gatunku przymiotami drugiego naprawić, należy różne gatunki mieszać.

Z następującej mieszaniny otrzymujemy najlepszy cydr: 2 części gorzkich, 2 części słodkich, a 4 części kwaskowatych jabłek. Niektórzy producenci cydru zarzucają letnie owoce. Najszlachetniejsze owoce stołowe jako to: kalwile i maślaczki wydają cydr malej wartości.

Przy sadzeniu drzewek jest wiec potrzebnym zwrócić uwagę na czas dojrzałości i smak owoców.

We wszystkich przypadkach jest sadzenie owoców różnego gatunku dogodniejszym, aniżeli sadzenie jednej lub kilku odmian tego samego gatunku. Nie rozpisujemy się o imionach gatunków, gdyż się takowe w niektórych miejscowościach zmieniają i toż samo nazwisko inny owoc oznacza, jednakże podamy gatunki następujące, które są uznane jako pierwszorzędne w Normandii i Pikardii.

Pierwszej dojrzałości (owoce letnie):

 1. Blanc Mollet (białe, gorzkie),
 2. Gannette albo Blanc doux (białe, gorzko słodkie),
 3. Petit Joannet (słodkie),

Drugiej dojrzałości (owoce jesienne),

 1. Cul gris (gorzkie),
 2. Rosette (gorzkie),
 3. Margot albo Sonette (słodko – cierpkie),
 4. Pomnie de Cote (słodkie),
 5. Raye rouge (słodkie),
 6. Gros – Muscadet (słodkie pachnące),
 7. Petit Muscadet albo Prewte (słodkie),
 8. Rouge bruyere (słodko-gorzkic). To ostatnie jabłko daje samo dobry cydr, ale niestety drzewo wydaje mało owocu i potrzebuje dobrej ziemi.

Trzeciej dojrzałości (owoce zimowe),

 1. Amere Gautier (gorzkie),
 2. Bedane (gorzkie),
 3. Pean de vaclie (słodkie i słabo gorzkie),
 4. Roquet także Hamelet, Marin-Aufray de Arqucil, Dameret (słodki bardzo ceniony). Ostatnie jabłka wydają dobry cydr, nie lubią jednak zamkniętego łub wilgotnego miejsca.