Uprawa drzew owocowych

Co się rozumie przez wyraz: uprawa drzew owocowych? Przez hodowanie drzew owocowych rozumie się prowadzenie drzewa podczas wzrostu w taki sposób, by przybrało kształt estetyczny tj. przyjemny dla oka, by wyrosło do wysokości odpowiedniej do miejsca, jakie zajmuje w polu lub ogrodzie, i wydało jak najobfitsze plony.

W jaki sposób nadajemy drzewu pożądany kształt? Ścinamy, naginamy i kierujemy odpowiednio gałęziami i doprowadzamy do tego, iż korona drzewa albo zaraz rozpościera się po nad ziemią, lub też wznosi się na kilka stóp wysoko. W pierwszym wypadku drzewo wykształciło się w karło; w drugim zaś jest wysokopiennym drzewem. Jeśli drzewo ma być sadzone w ogrodzie, natenczas pień jego ma wynosić około 5 stóp, jeżeli zaś w polu (jak to czynią w Niemczech, gdzie pastwiska w sady przemieniają), tedy korona winna się poczynać 8 stóp po nad ziemia. Cień bowiem wysokopiennych drzew — zmieniając szybko swe położenie— nie przeszkadza wzrostowi innych roślin zasadzonych pod drzewami.

Co nazywamy znawstwem owoców czyli pomologia? Pomologia jest to biegłość i umiejętność w rozpoznawaniu i klasyfikowaniu owoców, tak iż pomolog, gdy mu przyjdzie pod rękę owoc nieznany, potrafi go zaliczyć do pewnej klasy— porównując go z rodzinami i gatunkami, które mu są znane, co do wielkości, kształtu, barwy itp. przymiotów.