Kiedy korona jest kompletna?

Kiedy korona jest kompletna? Kompletna korona jest taka, która ma kształt pewny np. kociołka. Wewnątrz powinna być próżna – przez co ciepło i światło słoneczne wszędzie dochodzą i owoc łatwiej dojrzewa.

Co się ma czynić z tak zwana widełkowata korona? Jeżeli pień rozdziela się na dwie gałęzie, wtedy obcina się gałąź słabszą., a zostawia się silniejszą i tę przywiązuje się do palika w celu sprostowania.

Kiedy wypada prowadzić koronę u drzewek już w szkółce będących? Jeżeli drzewka dorosłe muszą pozostać w szkółce, gdyż nie można ich wysprzedać, należy zatrzymać — zatamować ich wzrost, obciąć ich gałęzie boczne, wierzch, a jeżeli można i korzenie, i należy prowadzić korono.

Jak się śliwy wyprowadza? Śliwy uszlachetnia się nisko, gdyż lepiej rosną, a prowadzi się je zwykle w karłowe, ponieważ mają porost nierównie słabszy od grusz i jabłoni.

Jak sic powinno prowadzić śliwy i kwecze uszlachetnione? Ponieważ śliwy i kwecze nie rosną wysoko, bo tylko z trudnością dadzą się niektóre gatunki wyprowadzać na wysokopienne, przeto należy je kształcić w karłowe lub niskopienne.

Jak się hoduje kasztany i orzechy włoskie? Te drzewa nie znoszą cięcia, bo maja rdzeń czyli szpik wielki przez który wchodzi woda, powietrze, światło i ciepło, i przeszkadza zalaniu, a nawet zepsucie wnętrza sprowadzić może.

Dla czego powinno się rozróżniać cięcia pomiędzy ziarnowymi a pestkowymi. Cięcia pestkowych a ziarnkowych trzeba dla tego rozróżniać, że przy ziarnkowych drzew pączki na latorośli pozostają w pierwszym roku śpiące, przy pestkowych zaś na latorośli równocześnie z jej wzrostem rozwijają się pączki czyli oczka w gałązki boczne.