Jaką zaletę ma oczkowanie?

Jaką zaletę ma oczkowanie? Oczkowanie ma tę zaletę i pierwszeństwo przed resztą sposobów uszlachetniania, iż nie jest gwałtowne, nic wiele przeciwne naturze. Postępuje się tu bowiem prawie naturalnie. Nie zadaje się dziczkowi wielkiej rany, a gdyby się oczkowanie nie udało nie ginie dziczek; nareszcie jest dogodnym, gdyż się wykonuje w lecie, nie zaraz na wiosnę, kiedy to nie tylko małe dokuczają, jeszcze mrozy, ale i ogrodnik największy ma nawał pracy.

Co znaczy poprawianie drzew uszlachetnionych? W kilka lub kilkanaście dni po oczkowaniu, ogląda się drzewka i oczka, a gdy się te nie przyjęły, powtarza się oczkowanie raz jeszcze, wszelako na innym miejscu i innym oczkiem.

Ile sposobów szczepień mamy do tej pory? Dotąd mamy cztery sposoby szczepień tj. szczepienie całkowite, szczepienie w połowę dziczka, kożuchowanie i szczepienie w bok dziczka.

Co jest szczepienie całkowite? Dziczka rozszczypuje się przez środek (połowę), zraz stosownie nacięty wkłada się w szparę po obu stronach pieńka tak, iżby miazga zraza na miazgę dziczka przypadała, po czym się obowiązuje i maścią zasmarowuje.

Co znaczy szczepienie w połowę dziczka? Ścina się pieniek ukośno, przytępia koniec, dalej rozszczypuje się pieniek od strony A wyższej tak, aby się druga strona nie naruszyła. W szczelinę tę osadza się zraz należycie zacięty i obwiązuje się dobrze. Zraz ma byc klinowaty, ze strony zewmętrznćj grubszy, a od środka cieńszy.