Czego się używa przy pracy koło uszlachetniania drzew?

Jaki powinien być wybór zrazów? Zrazy do uszlachetniania powinny być zdrowe, nie zmarznięte, nie ze starych drzew, ale i nie z bardzo młodych, lecz z talach, które już owoc rodziły.

Czego się używa przy pracy koło uszlachetniania drzew? Potrzeba stosownych nożów, materiału do owijania i maści drzewnej, którą się rany zadane smaruje.

Jakie noże są potrzebne? Do szczepienia i kożuchowania potrzebny jest nóż dosyć duży, oprawiony w okładziny drewniane, aby się ręce nie odparzyły, — do okulizacji zaś używa się małego scyzoryka w okładzinach rogowych z kostką służącą do odłączania kory od drzewa.

Z czego składa się materiał do obwiązywania drzewek? Dla małych drzewek -wystarczy wstążka papieru maścią nasmarowana, dla większych najodpowiedniejsze są wełniane nici, ale i bawełniane są dobre; w braku ty cli używa się łyka.

Co jest maść drzewna? Maść drzewna jest dwojaka, na zimno i na ciepło używana; pierwszą wynalazł pomolog Lomlefor i fabrykuje w Paryżu. Sporządza się ją biorąc 1/4 kila i 1/4 kila i ,05 kila łoju bydlęcego i trochę czystej terpentyny; druga maść składa się z kalafonii i spirytusu o 90 stopniach.

Co to jest uszlachetnianie drzew zimowe? Uszlachetnianie zowie się zimowym z powodu, iż czynność ta odbywa się w porze zimowej, kiedy tak drzewka mają być uszlachetniane, jako też i zrazy w stanie obumarłym się znajdują; te ostatnio trzeba mieć albo w chłodnej piwnicy albo zadołowane. Czynność sama odbywa się w ten sposób, iż drzewo i zraz przynosi się do pokoju nieogrzanego i tu sio je łączy albo szczepi. Tego rodzaju uszlachetnianie udaje się najlepiej na jabłonkach.