Palmeta cz. 2

Ważną wszelako rzeczą jest rozeznanie oczek ziarnkowych drzew, a te są trojakie: najmniejsze są gałązkowe, średniej wielkości, liściowe, a największe kwiatowe. Z liściowych rozwija sio 4 do 7 listków, które absorbując wiele soków przeszkadzają, iż oczko między niemi się kształtujące nie może wypędzić, lecz zostaje śpiąco zmieniając się w pączek kwiatowy. Jeżeli się te listki oberwie, pozostały pączek wypędzi niezawodnie w gałązkę, ale rozwinąłby się pewnie w kwiat, gdyby się listków nie oberwało.

Jeszcze i na następującą własność trzeba zwracać uwago: Soki mają, jak wiadomo kierunek wertykalny czyli pionowy i większą dążność ku górze, a skutkiem tego oczka i gałązki wierzchołkowe silniejszy mają porost. Nie należy zatem pierwszej czyli najniższej pary gałęzi już w początku mocno ku ziemi naginać, ale trzeba je przez pewien czas zostawić pod kątom ostrym, aby je wyższe gałązki w poroście nie prześcignęły. Do przyspieszenia wzrostu gałęzi służy nacinanie drzewa (pnia) ponad gałęzią, a dla wstrzymania jej porostu nacina się drzewo pod nią.