Jak należy pomagać drzewom?

Jak się powinno pomagać do otrzymania prostego pnia? Krzywo wyrosłe drzewka prostuje się w ten sposób, iż się przy nich zasadza paliki, do których tyle razy przywiązuje się drzewka ile potrzeba do sprostowania?

Co należy robić, gdy gałąź główna podpadnie zniszczeniu? Zniszczoną gałąź główną należy zastąpić inną gałęzią boczną.

Jak trzeba się obchodzić z bocznymi gałązkami? Boczne gałązki na młodym drzewcu nie obcina się, lecz uszczykuje palcami na 8 cm. (3 cale) od pnia, a mianowicie dla tego, ażeby drzewo więcej korzeni ukształciło, jak również by za pomocą tych krótkich uszczkniętych gałązek oldiciej do góry soki pompowało (ciągnęło) i przez to lepiej w pień rosło. Kiedy obcina się gałązki boczne? Boczne gałązki obcina się wtenczas, gdy już pieniek osiągnął stosowną grubość.

Co nazywamy cięciem głównym? Gdy pień wyrósł już stosownie do potrzeby, natenczas obcina się wierzchołek zostawiając 4 oczka, resztę zaś dolnych oczek, gdyby pędy puszczały, uszczykuje się palcami (piiljieretl, pincer).

W jaki sposób wyprowadzimy koronę? Jeżeli pień osiągnął dostateczną wysokość, obcina się jego wzdłuż zostawiając cztery oczka dla utworzenia gałązek korony. Gałązki wyrosłe z 4 pozostawionych oczek obcina sio także, zostawiając po 2 oczka na nich; tym sposobem będzie już 8 gałązek, które znów obciąć należy, aż dostaniemy potrzebną ilość gałęzi. Tak wyprowadzona korono należy dalej kształcie i dlatego wycina sio gałązki wewnątrz niej tak, aby oczko pod cieciem było zawsze zwrócone ku stronie zewnętrznej, ażeby się latorośle na zewnątrz kierowały.