Suszenie

Suszenie owoców jest dla wszystkich okolic trudniących się hodowaniem drzew owocowych ważną rzeczą, gdyż przez to można wielką ilość części pożywnych na późniejsze spotrzebowanie w dobrym stanie utrzymać. Dobrze zasuszony owoc jest zdrowym i pożywnym pokarmem.

Owoc suszony w zwykły sposób w piecach lub na powietrzu ma mniejszą wartość, przeciwnie starannie i nie w dymie suszony jest poszukiwanym artykułem handlowym, szczególnie gdy się na dobre opakowanie tegoż także uwagę zwróci.

Aby owoc dobrze był ususzony, potrzebny jest dobry susznik, którego 4 gatunki poznamy:

I. Susznik mały, który w swej przestrzeni blisko 25 kilogr. (50 fnt.) świeżego owocu mieści i dziennie 4 do 5 kg. (9 do 10 fnt.) suszonego owocu dostarcza.

II. Susznik murowany mały dla domowego użytku, mieści 45 kg. (90 fnt.) owocu Świeżego, a wydaje dziennie 10 kg. (20 fnt.) owocu suszonego.

III. Susznik większy z murowanym piecem i drewnianymi skrzyniami, na GO kg. (120 fnt.) owocu zielonego, wydający dziennie 10 do 12 kg. (20 do 25 fnt.) owocu suszonego.

IV. Susznik gminny samoistny lub też kilka razem zbudowanych, każdy z osobnym, piecem i na 100 kg. (200 fnt.) owocu zielonego, wydający dziennie 18 do 20 kg. (35 do 40 fnt.) suszu.