Sadzenie

W jaki sposób odbywa się sadzenie dziczków? Do tego potrzeba kilkoro ludzi; ci wyciągają sznur od zachodu ku wschodowi i według niego wyrabiają doły łopatami. W te doły jeden wkłada dziczki i przytrzymuje, drugi dosypuje ziemią, a tę ugniata znowu trzeci. Pestkowe, z wyjątkiem czerech — sadzi się gęściej ziarnkowe rzadziej, linie mają być od siebie oddalone dla pestkowych 48 cm. a dla ziarnkowych dziczków 64 cm.

Jak należy szkółkę podzielić? Dzieli się na cztery lub więcej działów, z których każdy ma wydać drzewka o rok później zdatne do przesadzania. Taki podział zowie się turnusem, a według tego, ile jest przedziałek rocznych, jest turnus cztero, pięcio lub dziesięcioletni.

Dla czego potrzeba szkołę prowadzić aż na dziesięcioletni turnus? Aby być zabezpieczonym na dłuższy czas i na wszelki wypadek, by mieć dostateczną ilość na potrzeby właściciela i na żądanie konsumentów.

Jak należy chronić korzenie drzewek od wysuszenia podczas wielkich upałów? Należy przykryć gnojem, przez co zyska się wiele, gdyż ziemia zachowuje wilgoć i użyźnia się, a w zimie nadto ogrzewa.