W jaki sposób przygotowuje się doły?

W jaki sposób przygotowuje się doły? Jeżeli ziemia jest dobrą, kopie się doły o 1 metr średnicy, a na 1 metr głębokie; w złej ziemi robi się dół 2 metry głęboki i tyle szeroki, i do niego wsypuje się do połowy dobrą ziemię.

Kiedy powinno się doły przysposabiać? Jeżeli drzewa ma się sadzić na wiosno, należy doły wybierać w jesieni; a jeżeli się sadzi w jesieni, powinno być doły już na wiosnę przygotowane. Ziemia bowiem wystawiona na działanie mrozu, deszczu, w ogóle powietrza, nabiera pulchności; a to w skutek łączenia się chemicznego różnych pierwiastków pod wpływem temperatury.

W jakim położeniu sadzi się drzewa na podsypach? Na podsypach sadzi się tam, gdzie położenie jest niskie lub mokre.

Jak się wykonuje to sadzenie? Zbiera sie murawo, która później do podparcia podsypu się przydaje i ziemie skrapia się, aby zmiękła, następnie wbija się pal, obole którego ustawia się drzewko i obsypuje korzenie ziemią przywiezioną.

Co nazywamy sadzeniem w krążki? W dół wykopany w ziemi piaszczystej, gdzie dno może być nawet brukowane, kładzie się ziemię i w niej sadzi się nisko drzewo, aby był ściek wody i dłużej się wilgoć utrzymać mogła. Sadzenie w ten sposób zowie się sadzeniem w krążki.

Co należy robić, gdy niższa warstwa ziemi jest zła? Jeżeli niższa czyli spodnia warstwa ziemi jest zla n. p. iłowa, potrzeba na spód dołu dać deskę, aby korzenie natrafiwszy na nią, głębiej się nie zapuściły, lecz na boki się po niej rozłożyły.