Jak się szczepi drzewa?

Jak się szczepi w bok dziczka? Nacina się korę w poprzek aż do drzewa, na środek tego nacięcia prowadzi się pionową linię nożem, przez co przetnie się korę w kształcie odwróconego. Tak rozciętą korę odwija się na boki i wkłada we środek jej zraz ukośnie ścięty, który powinien mocno się wspierać na cięciu poprzecznym, po czym się obwiązuje.

Jak się powinno za korę szczepić czyli kożuchować? Pieniek ścina się ukośno, koniec przytępia się tak, aby zraz mógł dobrze osiąść; z środka przytępionego pieńka rozcina się korę na dół, otwiera jedną stronę takowej i wkłada się zraz.

Jak ma wyglądać dziczek do uszlachetniania? Dziczek powinien być zdrowy, aby się łatwo przyjął i dobrze rósł, kora powinna mieć piękną barwę, świeżość i żywość co poznać można bardzo łatwo po lśniącej powierzchni.

Jak powinien wyglądać zraz przydatny do uszlachetniania? Zraz stosowanie zacięty powinien mieć dwa silne lub 3 słabsze oczka, jedno zawsze przy cięciu przeciw tegoż.

Jak się przygotowuje zrazy? Zrazy ścina się w styczniu bitym i w marcu, można nawet i w jesieni, lecz należy je przed mrozem i myszami przechować, najlepiej wykopać dół, na spód dać mchu i na nim poustawiać zrazy w pękach, a z wierzchu nakryć deskami. Przy przycinaniu zrazów trzeba uważać szczególnie, aby oczko znajdowało się przy górnym końcu cięcia, albo naprzeciw tegoż.