Jak powinno się zadołować te drzewka, które w ziemi przez zimę mają pozostać?

Jak powinno się zadołować te drzewka, które w ziemi przez zimę mają pozostać? Dołuje się je w ten sposób, iż gdy ziemia do głębokości 13 cm. zamarznie, nakrywa się słomą, nawozem lub jakimkolwiek śmieciem. Unikać wszelako należy nakrywania ziemi, gdy jeszcze zamarzniętą nic jest, bo łatwo mogą się zagnieździć myszy.

W jaki sposób opakowują się drzewka? Do zapakowania drzewek robi się chachół, jakiego używają do przykrywania siana, z tą różnicą, iż węzeł ma być wewnątrz. Wielkie korzenie drzewka skraca się do 63 cm., okładając takowe mchem, a w braku tegóż chwastami albo nawozem i obwiązuje się w chachół.

Jak należy pakować drzewka, gdy się w dalszą wysłać drogę? Wysyłając drzewka w daleką okolicę, należy jo pakować w skrzynie okładając korzenie mchem. Skrzynia powinna być szczelnie zrobiona, aby szpar niebyło, a wieko trzeba śrubami przymocować.

Jak trzeba zabezpieczać drzewka przy wysyłaniu, jeżeli się mrozu spodziewamy? Należy je wysłać w skrzyniach i nie tylko korzenie, ale i pule okładać mchem, lub przynajmniej suchym nawozem lub śmieciem.

Jak się ma wysyłać zrazy? Zrazy obwija się w słomę dając do kończyn wilgotnego mchu; gdyby jednak pomimo tej ostrożności zrazy doszły na miejsce przeznaczenia nadeschnięte, należy je u dołu cokolwiek poobrzynać i wstawić w mleką wodę.

Jak się ma wysyłać gałązki szlachetne do oczkowania drzewek? Przesyłając je blisko, obwija się je w słomę, lecz posyłając w daleką okolicę – wkłada się je do butelek.