Dlaczego należy obcinać korony?

Dlaczego należy obcinać korony? Gałęzie szczególniej j a b ł o n i rozpościerają się zwykle na boki i obwisają, przez obcięcie zaś zgrabnieją i wzmocnieją. Gdy gałęzie odrosną od pnia za daleko, wtenczas obcina sio je tak, aby oczko ostatnie miało kierunek do góry, czyli na wewnątrz korony.

Jak długo należy obcinać korony drzew ziarnicowych? Korony tych drzew należy obcinać i prowadzić przez 5 do 6 lat, wówczas rozpoczną owoce rodzić i nie potrzeba więcej obcinania.

Jak długiego pielęgnowania wymagają wiśnio, śliwy i morele? Wiśnie, śliwy i morele wymagają tylko trzy lata wielkiej troskliwości, dlatego iż u tych gatunków Wyrasta więcej gałęzi razom i te mają kierunek więcej wertykalny przeto łatwiej uformować kształtną koronę.

Czy obcinanie gałęzi ma się co rok ponawiać? Przez lat kilka należy rok rocznie obcinać, później wystarczy jeżeli się co trzy lata obcina.

Jak się ma gałęzie obcinać? Gałęzie należy obcinać gładko i równo z korą tak, aby drzewka nie uszkodzić nadpsuwając biel; nic trzeba zostawić sterczącej nasady gałęziowej, gdyż z niej wyrastałyby niepotrzebne latorośle czyli tak zwane gałęzie wodne.

Kiedy można pozostawić pęd wodny? Jeżeli w skutek ucięcia albo odmarznięcia zrobi się luka w koronie, albo gdy gałąź jest staiu, a wyrastają gałęzie wodne, któryby miejsce jej zastąpić mogły, to pozostawia się ich tyle, ile potrzeba mieć do zapełnienia korony. Stare gałęzie nierodzące obcina się, a koronę formuje się z pędów wodnych.